Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Oost-Vlaanderen

Op 1 april 2022 start het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van bouwkundig erfgoed, gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen. Het loopt zestig dagen en eindigt op 30 mei 2022.

In totaal stelt het agentschap ruim 21.026 gebouwen en constructies voor om op te laten nemen in het nieuwe vaststellingsbesluit. 2.417 objecten die eerder wel vastgesteld waren, worden voorgelegd om te schrappen.

Het dossier is integraal raadpleegbaar op de website via de applicatie ‘openbare onderzoeken’.

De vaststellingsprocedure resulteert in een besluit dat ondertekend wordt door de minister voor onroerend erfgoed, Matthias Diependaele. Met dit vaststellingsbesluit bevestigt hij dat alle erfgoedobjecten op de lijst op het moment van vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten en bewaard zijn. Hierdoor worden een aantal rechtsgevolgen van toepassing die het behoud van het erfgoed stimuleren.

Lijst raadplegen

Beschik je zelf niet over internet of wens je hulp, dan kan je het dossier raadplegen

  • op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit is in het Virginie Lovelinggebouw (stationsplein Gent-Sint-Pieters), Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent. Je bent welkom na afspraak op 09/276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
  • bij de intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst (IOED) Viersprong. Dit is in het Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10 te 9860 Oosterzele. Je bent welkom na afspraak op 09 362 87 19 of 0471 88 39 04 of via info@4sprong.be

Infofolder

Er is een folder beschikbaar met meer informatie over de vaststelling en het openbaar onderzoek. In deze folder lees je hoe je opzoekt welke panden er op de vaststellingslijst staan, hoe de lijsten voor dit openbaar onderzoek werden samengesteld, hoe je een opmerking of bezwaar kan indienen, hoe men jouw bezwaar zal behandelen, wat de juridische gevolgen van de vaststelling zijn en wat het verschil is tussen vaststellen en beschermen.

Infosessie

IOED Viersprong organiseert samen met IOED Schelde-Durme 2 infosessies. Hierbij zal het waarom van deze vaststelling worden toegelicht, alsook de vast te stellen lijst en de mogelijkheden om bezwaar in te dienen. Vrije toegang, iedereen van harte welkom. Vooraf inschrijven is niet nodig.

  • Woensdag 4 mei 2022 – 19.30u – zaal De Kollebloem, Leenstraat 18, 9070 Destelbergen
  • woensdag 11 mei 2022 – 19.30u – zaal ’t Sestich in het bibliotheekgebouw van Dendermonde, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde

Meer informatie nodig?

Contacteer IOED Viersprong – 09 362 87 19 – 0471 88 39 04 – info@4sprong.be