Voorstelling brochure Leren archiveren

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz.

Deze archieven zijn waardevolle getuigenissen van het boeiende verenigingsleven in de regio. Ze roepen tal van herinneringen op en vertellen een eigen verhaal. Maar verenigingsarchieven zijn ook kwetsbaar.

Erfgoedcellen Land van Dendermonde, Leie Schelde en Viersprong en Archiefbank Vlaanderen willen de verenigingen uit de regio stimuleren om zorg te dragen voor hun archieven en ze publiek bekend te maken.

Een nieuwe brochure geeft je de nodige tips en tricks om jouw archief duurzaam te beheren.

We stellen de brochure aan je voor op woensdag 26 april 2017 in de Oude Pastorij in Munte, Merelbeke.

 


Programma:

19u30: verwelkoming en schets van totstandkoming publicatie door schepen Bertrand Vrijens, voorzitter erfgoedcel Viersprong

19u40: het belang van archiefbeheer en korte inhoud van de publicatie door Sophie Bossaert van Archiefbank Vlaanderen

20u00: de archiefwerking in het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling vzw (DSMG) door Bert Vervaet en 100 jaar Sabbattini theater door Jean-Marie Heyerick

20u20: officiële overhandiging van de brochure en slotwoord door een vertegenwoordiger van erfgoedcel Leie Schelde

Aansluitend receptie.


Praktisch

Wanneer: Woensdag 26 april om 19u30.

Plaats: Oude pastorij Munte – Munteplein 6 – 9820 Munte, Merelbeke

Auteurs: Sophie Bossaert (Archiefbank Vlaanderen) Katrien Weyns (Archiefbank Vlaanderen) en Joris Colla (Archiefbank Vlaanderen)

Prijs: gratis

Organisatie: Erfgoedcel Leie Schelde, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Erfgoedcel Viersprong, Archiefbank Vlaanderen.

Inschrijven: verplicht via info@4sprong.be of 09 362 87 19.

Brochure verkrijgen? Je kan de brochure gratis verkrijgen na 26 april bij erfgoedcel Viersprong via info@4sprong.be of 09 362 87 19, bij erfgoedcel Land van Dendermonde via info@egclandvandendermonde.be of 052 52 03 40 of bij erfgoedcel Leie Schelde via info@egcleieschelde.be of 09 386 78 86.