Werk messenmaker Antoine Van Loocke krijgt vaste plek in bibliotheek Oosterzele

Vandaag stelden het lokaal bestuur Oosterzele, messenmaker Antoine Van Loocke en Erfgoed Viersprong een nieuwe expo voor in de bibliotheek van Oosterzele. Je kan er vanaf nu een selectie uit het oeuvre messen van Van Loocke bewonderen, opgebouwd rond het thema ‘Van graan tot brood’. Met dit initiatief wil Oosterzele ode brengen aan de kunde van de Oosterzelenaar en zijn wereldvermaard werk ook lokaal een duurzame toonplek bieden. Voor Antoine Van Loocke betekent de expo een dankbare lokale erkenning en verankering van zijn werk.

Antoine Van Loocke is een ambachtsman pur sang. Met wat 25 jaar terug begon, staat hij tot op vandaag wereldwijd gekend: als designer en autodidact messenmaker. Van Loocke handelt daarbij uit het principe van ‘designing out waste’, een pleidooi voor efficiënt en zuinig grondstofgebruik. Zelf vertrekt hij uit afval, zowel voor lemmet als handvat. Om het met zijn woorden te zeggen: ‘uwen vuilbak is mijn goudmijn’. Vanuit zijn brede materiaal en materiaaltechnische kennis geeft hij dit afval een doorstart naar hedendaags functioneel design. Een circulair functioneel proces van ontmantelen, bewerken, creëren, assembleren. Met de mogelijkheid om opnieuw te ontmantelen en recupereren.

Zijn visie en vakmanschap leidden in zijn rijkgevulde carrière tot samenwerkingen met restaurants als Hof van Cleve, Humus x Hortense, en tentoonstellingen in o.a. het Design Museum Gent en een internationale erkenning als Homo Faber ((Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship).

Margaux van de regio (Radio 2) kwam vanochtend al een kijkje nemen in zijn atelier. Bekijk hier het fragment.

Expo ‘Van graan tot brood’

De selectie voor de expo ‘Van graan tot brood’ vertelt het verhaal van het mes als gebruiksvoorwerp. Van het broodmes ter ere van 900 jaar Balegem, een fraaie selectie ‘patattenschellers’, botermes, sikkel tot kruidenbijltje. Het werk van Van Loocke getuigt van een visie en meesterschap in techniek- en materiaalgebruik. Functionaliteit en uitgepuurde schoonheid van een meester in zijn vak.

Schepen van Erfgoed Orville Cottenie vertelt tijdens de opening van de expo:

– ‘We bieden Antoine een permanente plek in onze bibliotheek, zodat iedereen zijn uitzonderlijke werk kan bewonderen. Het is een nieuwe stap in het erkennen en waarderen van lokaal vakmanschap. Een piste die we in de toekomst verder willen uitwerken. Antoine Van Loocke is de ideale inspiratiebron hiervoor.’ –

Een lokale tentoonstellingsplek als deel van een groter erfgoedtraject

De expo kadert in een ruimer traject dat Van Loocke en Erfgoed Viersprong sinds 2022 doorlopen. Met een dergelijke carrière op zijn conto staat Van Loocke vandaag de dag stil bij het duurzaam verankeren ervan. Samen werken ze toe naar een bestendiging van zowel zijn archief en oeuvre, als het doorgeven van zijn kennis, het immaterieel erfgoed. Dit leidde reeds tot acties als schenkingen, van o.a. een serie ‘patattenschellers’, aan het MOT (Museum voor de Oudere Technieken, Grimbergen). Een deel daarvan wordt voor deze expo langdurig in bruikleen gegeven.

Dit jaar doorloopt Van Loocke met leerlingen Valerie Slabbinck en Ralph Van Hoomissen daarnaast een meester-leerlingtraject dat focust op het doorgeven van zijn ambachtelijke kennis. Ook de prototypes van hun eindwerk kregen een plek in de expo. Het leertraject kreeg een beurs toegekend door de Vlaamse Overheid.

Meer info