Wijziging premiestelsel voor onroerend erfgoed

Op 15 december 2020 treden een reeks wijzigingen aan de premieregels in werking, voor werken aan beschermd onroerend erfgoed. Zo worden bijvoorbeeld de aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten aangepast. De premiepercentages blijven ongewijzigd.

De wijzigingen aan de premieregels zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: goed huisvaderschap, eenvoud en duidelijkheid. Regelmatig onderhoud is essentieel om dure restauraties te vermijden en vormt de basis van onze erfgoedzorg. De dossiersamenstelling van een premie-aanvraag vereenvoudigt en bouwt verder op deze van de toelatingsaanvraag. Je kan jaarlijks één erfgoedpremie voor onderhoudswerken aanvragen binnen een vijfjaarlijks budget van 500 000 €.

Alle details kan je vinden op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Laat ons je helpen!

Ben jij eigenaar of beheerder van een beschermd monument? Ligt jouw woning in een beschermd dorpsgezicht? Of is het dak van jullie beschermde kerk aan onderhoud toe? We weten dat het een hele klus om alle informatie te verzamelen en een correcte aanvraag in te dienen. Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag!

Je kan Sofie bereiken via sofie.moeykens@4sprong.be, 09/362 87 19 of 0471/88 39 04.