ZICHTBAAR EN GEKEND

Bekend maakt bemind: naar een zichtbaarder en bekender erfgoed

Erfgoeddag, Open Monumentendag, Dag van de Trage wegen, week van de begraafplaatsen, Archeologiedagen, Dag van de ambachten … De bestaande erfgoedevenementen zijn niet op één hand te tellen. Erfgoed Viersprong stimuleert en faciliteert de bestaande evenementen voor een breed publiek. We pikken met onze regio ook in op bestaande projecten (bv. de erfgoedsprokkels van de provincie Oost-Vlaanderen).

Samen met de gemeenten sensibiliseren we rond het belang van waardevol en beschermd bouwkundig & houtig erfgoed en werken we aan erfgoedvriendelijk beheer van kerkhoven & begraafplaatsen. Ook landschappen en archeologie krijgen hun plaats in de werking.

Erfgoed op de straathoek, in het zwembad of bij lokale handelaars? Erfgoed Viersprong wil alternatieve toonplekken stimuleren en zo erfgoed dicht bij elke burger brengen.

We zoeken samenwerking op met toeristische partners om het toeristisch potentieel van erfgoed verder te ontwikkelen.

Met eigentijdse communicatie zet Erfgoed Viersprong het erfgoed en de erfgoedspelers van de regio in de kijker. Ook digitaal maken we het erfgoed zichtbaarder.

< Terug naar overzicht