Inventarisatie Lochristi Sierteeltmuseum (2016)

Het LoS (Sierteeltmuseum in Lochristi) beheert een unieke collectie objecten die betrekking hebben op de sierteelt. De collectie is ondergebracht in de gerestaureerde pastorij van Zaffelare die omringd is door een tuin die verschillende planten- en bloemensoorten, gloriëtten, oude en nieuwe serres met historische werktuigen herbergt. De collectie is samengesteld uit geselecteerde stukken uit particuliere collecties van siertelers en is representatief voor de sierteelt in Oost-Vlaanderen en daarbuiten. De beheerder van het museum, de vzw Vrienden van Willy, inventariseert i.s.m. CAG, centrum agrarische geschiedenis, de provincie Oost-Vlaanderen en Erfgoed Viersprong de collectie op stukniveau volgens een gestandaardiseerde beschrijving. De collectie is volledig raadpleegbaar op de erfgoeddatabank erfgoedinzicht.be.

In 2016 inventariseerden vrijwilligers 892 objecten. Elk object werd daarbij gefotografeerd, beschreven en genummerd volgens de vernis-stift-vernis methode. Dezelfde vrijwilligers voerden alle papieren fiches ook in in de provinciale databank Erfgoedinzicht.

Op 16 februari 2017 organiseerden de gemeente Lochristi, de vzw Vrienden van Willy en de erfgoedcel een toonmoment van de eindresultaten in Erfgoedinzicht.

In april 2018 opent het Lochristi Sierteeltmuseum het nieuwe seizoen met een vernieuwde museumpresentatie.

Timing 2016-2017