Leren Archiveren (2017)

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz. Deze archieven zijn waardevolle getuigenissen van het boeiende verenigingsleven in de regio. Ze roepen tal van herinneringen op en vertellen een eigen verhaal. Maar verenigingsarchieven zijn ook kwetsbaar.

Erfgoedcellen Land van Dendermonde, Leie Schelde en Viersprong en Archiefbank Vlaanderen willen de verenigingen uit de regio stimuleren om zorg te dragen voor hun archieven en ze publiek bekend te maken. In 2016 organiseerden deze spelers een tweedaagse vormingsreeks over archiveren. De lesinhoud werd in 2017 vertaald naar een handige brochure.

De brochure geeft je de nodige tips en tricks om jouw archief duurzaam te beheren. Je kan de brochure gratis bestellen via info@4sprong.be of 09 362 87 19. Of lees ze digitaal.

Timing 2017