Meer dan erfgoed (2017)

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn

In het kader van het project ‘Uit goeie grond’ rond het tuinbouwverleden zocht Erfgoed Viersprong contact met KARUS Melle, een psychiatrisch centrum, en de Christoforusgemeenschap, een sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking in Munte-Merelbeke. Samen met deze zorginstellingen werden twee pilootprojecten uitgewerkt waarbij het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van de patiënten het doel was. Het cultureel erfgoed werd ingezet als therapeutische materiaal voor een reeks creatieve workshops. De collecties van een aantal lokale musea vormden de inspiratie en het uitgangspunt voor eigen creaties van de patiënten.

Deze pilootprojecten liggen aan de basis van een duurzaam aanbod dat door de erfgoedcel samen met het lokale erfgoedveld en vrijwilligers verder is uitgerold in het traject ‘Ingemaakt Erfgoed‘. Het unieke aan dit project is dat door constante evaluaties van de sessies ook gegevens over het effect bij de deelnemers wordt verzameld.

De expertise en de resultaten van de workshops werden opgenomen als praktijkverhalen in de gids ‘Meer dan erfgoed’ die in februari 2017 verscheen bij Politeia. De publicatie wil cultureel-erfgoedwerkers inspireren en overtuigen om bruggen te slaan tussen de cultureel-erfgoedsector en de zorgsector.

Meer dan erfgoed is ook de titel van een FARO-vormingsreeks voor medewerkers van erfgoedorganisaties die een aanbod willen ontwikkelen a.h.v. de methodiek van object handling, met als focus gezondheid en welzijn. De publicatie dient als handleiding bij de vormingsreeks die op verschillende plaatsen in Vlaanderen wordt georganiseerd.

Je kan het boek aankopen via de website van Politeia. Ontdek via dit filmpje meer over ‘Meer dan erfgoed’!

 

cera_logo_N_B_png

Dit project werd mee mogelijk gemaakt met de steun van CERA.