Messenmaken, azalea’s veredelen, restauratie: nieuwe meester-leerlingbeurzen toegekend

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kende 22 nieuwe beurzen toe voor het doorgeven van vakmanschap in meester-leerlingtrajecten, voor een totaalbedrag van 615.500 euro. Daarmee ondersteunt hij in Vlaanderen en Brussel 22 meesters-vaklui en 32 leerlingen die samen een traject doorlopen.

Binnen regio Viersprong kende de minister drie beurzen toe: voor het messenmaken, veredelen van azalea’s & rhododendrons en restauratiebeeldhouwen van architectuur, onroerend erfgoed en kunstpatrimonium.

Recuperatie van afvalmaterialen met een doorstart naar hedendaags functioneel design in het ambacht van messenmaken (Oosterzele)

Antoine Van Loocke is wereldwijd gekend als designer en autodidact messenmaker met 22 jaar ervaring. Geïnspireerd door zijn omgeving, bedacht hij een uniek concept: messen ontwerpen uit afval. Zo stapte hij mee in de productie van circulaire en ecologisch verantwoorde producten.

Zelf zocht hij, vertrekkend vanuit de materialen, lang naar de juiste methodes en technieken. Nu dat ontdekt is, zal hij die opgebouwde kennis en informatie in dit traject doorgeven aan leerlingen Ralph van Hoomissen en Valerie Slabbinck.

Azalea en rododendron veredeling (Lochristi)

Plantenveredeling is het vakmanschap waarbij men door het uitvoeren van doordachte kruisingen tussen geselecteerde ouderplanten nieuwe variëteiten of plantenrassen ontwikkelt. De Gentse azalea kent een lange geschiedenis in de omstreken van Gent en Lochristi. Maar de teelt staat voor belangrijke uitdagingen als de klimaatverandering, gewasbeschermingsmiddelen, energieprijzen etc.

Meester veredelaar Johan Vanderhaegen en leerling Steven Engelen (Hortibreed) engageren zich om de veredelingstechnieken door te geven en de collectie ouderplanten te onderhouden en bewaren. Dit zal toelaten nieuwe azalea en rododendron variëteiten te ontwikkelen die het gewas klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst en het voortbestaan van de Gentse azalea en rododendron verzekeren.

Restauratiebeeldhouwer van architectuur, onroerend erfgoed en kunstpatrimonium (Merelbeke – Gent)

Leerling en steenkapper Sébastien Vermeulen (Atelier Compaan) en meester beeldhouwer Alexandre Callet (Atelier De Sculptures) vonden elkaar in de passie voor en het geloof in het belang van vakmanschap en ambachtelijk werken binnen de restauratiewereld.

Hun leertraject focust op de overdracht van kennis en kunde binnen het vak van restauratie-beeldhouwer met oog op het uitvoeren van duurzame, grondige restauraties aan historische gebouwen.

Meester-leerlingbeurzen?

De beurzen werden in het leven geroepen om vakmanschap duurzaam te kunnen doorgeven in Vlaanderen en Brussel. Gedurende een langere periode – een paar maanden tot twee jaar – werken meester en leerling(en) samen in een op maat uitgestippeld leertraject. De meester-leerlingbeurzen maken deel uit van het Vlaams beleid rond immaterieel erfgoed – niet-tastbaar erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen leeft. In september 2023 kunnen opnieuw beurzen aangevraagd worden. Interesse? Meer lezen.

Meer weten

Op de hoogte blijven van de trajecten? Het verloop zal vanaf januari te volgen zijn via hun communicatiekanalen en deze van Erfgoed Viersprong. Abonneer je alvast!

Leer hier meer over de trajecten die momenteel al lopen. Of benieuwd welke nog een beurs ontvingen? Hier meer.

Vragen? Contacteer Ellen