PARTICIPATIE

Erfgoed voor, door en met iedereen, dat is ons streefdoel.

We streven naar een inclusieve werking waarbij iedereen kan deelhebben. We maken de bestaande drempels zo laag mogelijk. Participatie is in onze werking een sleutelwoord: participatief borgen van ICE, co-creatieve thematische projecten, samen met de erfgoedspelers hun en onze werking vormgeven.

We hebben deze beleidsperiode specifiek aandacht voor de participatie van gezinnen met kinderen en psychisch kwetsbaren.

  • In verschillende eigen projecten ontwikkelen we een erfgoedaanbod op maat van gezinnen met kinderen. Jong geleerd is oud gedaan!
  • In het verleden werkten we samen met psychiatrisch ziekenhuis Karus Melle het trajecten traject Ingemaakt Erfgoed uit waarbij erfgoed ingezet werd in de therapie van psychisch kwetsbaren. Deze trajecten krijgen een vervolg en uitbreiding.

We stimuleren ook anderen om in te zetten op participatie, diversiteit en inclusie. Zo geven onze projectsubsidies participatieve projecten een extra duwtje in de rug.

< Terug naar het overzicht