Inspiratiedag Inspirerend erfgoed

Dagelijks zijn talloze vrijwilligers en verenigingen in de weer met lokaal erfgoed. Zij zorgen ervoor dat heel wat van dit erfgoed bewaard blijft voor toekomstige generaties. Dit werk is niet altijd even zichtbaar, maar wel onschatbaar.

Soms gebeurt het dat een vrijwilligersinitiatief een project op touw zet dat de dagelijkse werking overstijgt, dat een grote betekenis heeft voor de lokale gemeenschap of de volle aandacht vestigt op ongekend of bedreigd erfgoed. Dergelijke projecten illustreren de kracht en de dynamiek van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.

De Oost-Vlaamse erfgoedcellen, het STAM en FARO zijn ervan overtuigd dat zulke projecten ook andere erfgoedwerkers kunnen inspireren. Daarom organiseerden wij op zaterdag 24 september 2016 een inspiratiedag. Aan verschillende tafels stelden Oost-Vlaamse verenigingen en vrijwilligers inspirerende praktijkvoorbeelden voor. De meer dan 60 deelnemers konden zo kennismaken met een breed en gedifferentieerd aanbod van opmerkelijke lokale projecten. Tijdens de gesprekken kwamen er talloze voorbeelden, tips en adviezen boven tafel.

Een overzicht van de inspirerende projecten, aangevuld met heel wat tips en adviezen vind je in deze bundel. Je haalt er vast heel wat nuttige informatie uit!