Verzekeringen en aansprakelijkheid voor organisaties | online sessie

Voor bestuurders en vrijwilligers van kleine vzw’s en verenigingen

Als vrijwilliger of bestuurder ben je bereid om je belangeloos in te zetten voor je vereniging. Je neemt verantwoordelijkheid op. Maar kan je ook verantwoordelijk gesteld worden voor zaken die slecht aflopen? Het begrip aansprakelijkheid wordt verhelderd en we gaan na wat dit betekent voor de verantwoordelijken in de vzw. We informeren je over de verzekeringen die je best afsluit voor jouw vereniging. Welke zijn verplicht en welke zijn facultatief? En hoe zit het met verzekeringen vanuit de koepelorganisaties? Tot slot leer je hoe je verzekeringsmaatschappijen en hun polissen kunt beoordelen. Dit alles binnen het kader van de vernieuwde regelgeving volgens het wetboek van vennootschappen en verenigingen – waarin de aansprakelijkheid van de bestuurders toch wel behoorlijk anders gedefinieerd wordt dan vroeger.

Wanneer: Donderdag 25 maart van 19:30u tot 22u
Waar: Online sessie
Lesgever: Janes Antonissen
Prijs:

€ 16 | € 12 | € 8

Avansa Gent-Eeklo geeft een korting aan mensen die het financieel moeilijker hebben. Bij elke activiteit staan drie prijzen vermeld in deze volgorde: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs. Het reductietarief is er voor mensen met een beperkt pensioen, éénoudergezinnen met kinderen, studenten, … Werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten het sociaal tarief. Neem contact op met Avansa Gent-Eeklo (09 224 22 65) voor de kortingsvoorwaarden.

Organisatie: Avansa Gent-Eeklo i.s.m. Bibliotheek Oosterzele en Erfgoed Viersprong
Inschrijven:

Inschrijven bij Avansa Gent-Eeklo of via 09 224 22 65 met vermelding van de cursuscode: 21AS8666