Naar het werk

Samen pendelen

Sinds 1907 liep de tramlijn tussen Gent en Geraardsbergen door Oosterzele en kruiste hierbij de Meerstraat ter hoogte van café ‘De Tramstatie’. De tram speelde een grote rol in het woon-werkverkeer en dat bleek soms een avontuur. Bij ijzel en sneeuw moesten passagiers soms uitstappen om de tram te helpen duwen op ’Moortseleberg‘.

Veel Meerstraters waren aangewezen op pendel- en ook seizoensarbeid. Verschillenden werkten enkele maanden per jaar in de bietencampagne in Noord-Frankrijk. Na WO II pendelden heel wat mensen uit de Meerstraat naar Gent voor hun werk (o.a. bij ACEC). Ze reden samen om de brandstofkosten te delen.

Op de grens tussen Oosterzele en Scheldewindeke

Tot aan de fusie in 1973 was de Meerstraat een doodlopende straat. Het stuk op Oosterzeels grondgebied (nrs. 1 t.e.m. 99) was uitgevoerd als gekasseide weg. Het stuk op het grondgebied van Scheldewindeke was een aarden weg. Na de fusie werden beide stukken geasfalteerd en werd de Meerstraat een verbindingsweg tussen Spiegel en Geraardsbergsesteenweg.

Waar of niet waar: het gerucht gaat dat de vele kasseien afscheidingsmuurtjes die je ziet, gemaakt zijn met ‘s nachts gestolen uitgebroken kasseien van de weg … Zou het?!

>Terug naar het overzicht