Rond de Meerstraat

Bunkers in de achtertuin

Ten noordwesten van de Meerstraat en op de Betsberg liggen enkele bunkers, strategisch ingeplant in het landschap. Ze maken deel uit van de bunkerlinie ‘bruggenhoofd Gent’ en werden gebouwd in 1934-1938 als bescherming van de stad. Bunkers in je achtertuin … wat een uniek zicht.

Het inspireerde een jonge lokale muziekband in de jaren 1990 om er hun videoclip op te nemen. Maar hoe krijg je de instrumenten op het dak? Dat bleek geen sinecure!

Vele materialen, technieken en stijlen

Wist je dat België 50 miljoen jaar geleden grotendeels bedekt was door zee? Kalkrijke afzettingen van slakkenhuisjes, skeletten van kleine zeediertjes, haaientanden … zonken naar de bodem en versteenden. Geologen noemen deze afzettingen ‘de formatie van Lede’, een kalksteenbank. Uit deze banken werd de Balegemse steen ontgonnen. Je vindt hem in de Meerstraat o.a. terug in de Sint-Rochuskapel.

Daarnaast valt je oog in de straat op de variatie aan bouwstijlen, -materialen en -technieken: beton, baksteen, smeedijzer, glas-in-lood, geglazuurde tegels … De diversiteit toont de lange geschiedenis van de Meerstraat.

Een getuigenheuvel

De Betsberg is met zijn 63m het hoogste punt in de omgeving: een zogenaamde getuigenheuvel, gevormd tijdens het geologisch tijdsperk tertiair dat 70 miljoen jaar geleden begon. De heuvel was door een zandlemige deklaag bedekt. Door erosie is deze gevoelige bovenlaag doorheen de eeuwen verdwenen, waardoor een hardere grondlaag bloot kwam te liggen. De heuvel vormt zo een ‘getuige’ van een vroegere landschapsfase.

Een dries

Dries is een toponiem dat verwijst naar een middeleeuws grondgebruik: een veelal driehoekig plein dat dienst deed als een gemeenschappelijke verzamel- en overnachtingsplaats voor vee. Heel typerend is de aanwezigheid van een poel, als drinkwater voor de dieren. De meeste driesen zijn vandaag volgebouwd. In de Meerstraat is hij wel nog heel goed herkenbaar in het stratenpatroon. 

>Terug naar het overzicht