Leren archiveren: verenigingsarchief zkt. archivaris

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz. Dit archief is waardevol, maar zit vaak verspreid over verschillende leden, is slecht geordend of de precieze inhoud ervan is onbekend.

In twee praktijkgerichte workshops krijg je de nodige tips en tricks om jouw archief duurzaam te beheren. Volgende onderwerpen komen aan bod:

• Wat is een archief?
• Wat moet je juist bewaren?
• Hoe breng je jouw archief in kaart?
• Hoe bewaar je jouw archief?
• Hoe kan je met je archief aan de slag?
• Wat met digitaal archief?

Aan de hand van concrete voorbeelden toetsen we de theorie aan de praktijk. Eigen archiefcasussen voorleggen is mogelijk.

De presentaties staan online: deel 1deel 2.

Wanneer: 20 en 27 februari van 9u30 tot 12u
Waar: Deel 1 (20/02): Honky Tonk Jazzclub Dendermonde (Leopold II Laan 12 A, Bastion V, 9200 Dendermonde); Deel 2 (27/02): Documentatie- en Archiefcentrum Sint-Martens-Latem (Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem)
Lesgever: Sophie Bossaert (Archiefbank Vlaanderen) en Frauke De Wilde (intergemeentelijk archivaris Land van Dendermonde)
Prijs:

Gratis

Organisatie: Erfgoedcel Leie Schelde, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Erfgoedcel Viersprong, Archiefbank Vlaanderen. Met steun van de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen.
Inschrijven:

Per mail via info@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 40