Projectsubsidies

Heb je een goed idee voor een cultureel-erfgoedproject? Dan kan Erfgoed Viersprong je een financiële duwtje in de rug geven.

Via het projectsubsidiereglement kunnen cultureel-erfgoedprojecten een subsidie krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Je kan je aanvraag op drie momenten indienen: voor 20 januari, voor 20 mei of voor 20 september. Het maximumbedrag hiervoor is 1.500 euro.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dwingende criteria en bijkomende criteria. Projecten die voldoen aan de dwingende criteria kunnen tot 500 euro subsidie aanvragen. Projecten moeten aan minstens drie van de bijkomende criteria voldoen om het maximumbedrag te kunnen aanvragen. Motiveer goed in het aanvraagformulier hoe jouw project aan de criteria beantwoordt!


PROCEDURE

1. Lees grondig het projectsubsidiereglement na en neem contact op met de erfgoedcel over je projectplannen.

2. Dien voor de start van het project een aanvraag in. Er zijn drie deadlines per jaar: 20 januari, 20 mei of 20 september.

3. Projecten die aan de minimale criteria voldoen kunnen maximum 500 EUR ontvangen

4. Projecten kunnen tot 1.500 EUR ontvangen als ze aan minstens drie van de elf bijkomende criteria beantwoorden. Motiveer grondig waarom jouw project aan de bijkomende criteria beantwoordt!

5. Zorg voor een begroting in evenwicht

6. De aanvragen worden beoordeeld door een subsidiecommissie die een advies formuleert. De raad van bestuur beslist over de aanvragen en de toe te kennen bedragen.

7. Het subsidiebedrag wordt in twee schijven uitbetaald: 60% na goedkeuring van het project, 40% na indienen evaluatie en bewijsstukken.

8. Twee maanden na afloop van het project bezorgt de aanvrager het ingevulde evaluatieformulier en de bewijsstukken.

 

Download hier de nodige documenten:

Projectsubsidiereglement

Aanvraagformulier

Evaluatieformulier


VERPLICHTINGEN voor de aanvrager

De aanvrager moet aan een aantal verplichtingen voldoen (zie hoofdstuk 11 in het projectsubsidiereglement).

Op elk communicatiemiddel of eindproduct moeten de logo’s van Erfgoed Viersprong en van de Vlaamse overheid vermeld staan. Je kan ze hier downloaden of opvragen bij Erfgoed Viersprong.

Logo Erfgoed Viersprong


Meer info?

Contacteer de erfgoedcel via info@4sprong.be of telefonisch op 09 362 87 19.

Kom je graag eens langs in het Erfgoedhuis? Maak dan eerst een afspraak.


GESTEUNDE PROJECTEN

Ook in het verleden  ondersteunde de erfgoedcel heel wat projecten. Hieronder vind je een overzicht per indiendatum.